nu in productie entrance2

EnTranCe

Minicampagne voor een buitenbeentje

nu in productie entrance2

Wat voor beeld heeft men van een energieproeftuin, een levend lab zoals EnTranCe? Hier ontwikkelen we een mini campagne met een serie filmteasers, web en social media. See if you can find the EnTranCe.


nu in productie verda

Verda

Recyclen in een duurzaam proces

nu in productie verda

Een internationaal recyclebedrijf strijkt neer in Noord-Nederland en bouwt hier een industrie die niet alleen afval omzet in hernieuwbare brandstoffen en hernieuwbare chemicaliën voor alle industrieën, maar dat ook zó schoon doet dat ze wel eens CO2 negatief kunnen worden. Wij maken de film.


nu in productie bureaucrazy

Bureaucratie / bureaucrazy!

Over controle en druk in de zorg

nu in productie bureaucrazy

Hanzehogeschool Groningen doet een onderzoek om de kloof tussen de zorg en de gemeente die hen controleert te kunnen overbruggen. Men ontwikkelt een instrument om te kunnen voldoen aan goede zorg met de juiste vorm van verantwoording aan de gemeente. Een video.


nu in productie hvvv2020

Het verhaal van voedsel

Groningen neemt initiatief

nu in productie hvvv2020

Voedsel is naast klimaat, water, armoede en ongelijkheid het thema voor iedereen. De film was al klaar, nu hebben we de website gemaakt waarop lokale voedselinitiatieven elkaar kunnen vinden en inspireren.


nu in productie ggz

GGZ Drenthe

Communicatie voor het nieuwe decennium

nu in productie ggz

De organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Drenthe en Noord-Nederland heeft haar strategische koers verlegd. Een nieuw verhaal en dat brengen we van a tot z: van visuele identiteit tot een motto. Van berichten voor inwoners en ketenpartners tot het narratief voor de 2000+ medewerkers. 


nu in productie sbe

Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta

Een campagne over gezamenlijke doelen

nu in productie sbe

SBE vroeg ons om hun verhaal te vertellen voor dit nieuwe decennium. Het 45 jarige jubileum kwam mooi van pas. De campagne: 45 jaar SBE | 45 duurzame initiatieven. We spreken bewoners en bestuurders van de provincie aan in mail, web, video, krant, print en social media.