Drukwerk

Desnoods plukken we eigenhandig
duizend esdoornbladeren. Dat hebben
we graag over voor mooi drukwerk.
Wat ons betreft ook het medium van de toekomst. Temidden van de digitalisering onderstreept de wetenschap de kracht van informatiestilte. Digitale stilte is goed voor de hersenen en gedrukte media laten ruimte voor reflectie en dus voor perceptie en nieuwe ideeën. Als je een blijvende indruk wilt achterlaten dan wint papier het vaak. Tastbaar en een echte eyecatcher. Recycling en schone druktechnieken maken de cirkel rond.

tube groene verf

Uitgelicht