Biobased park Westpoort

Video

Bekijk video

Opdracht

biobased park westpoort

Concept

vision of the future


Suiker Unie verbaast Nederland met voortdurende innovaties op het gebied van duurzame energie. Het bedrijf is hard op weg om de grootste producent van biogas te worden met de nieuwe biomassavergisters in Dinteloord en de meest recente in Groningen. Tegenover Suiker Unie is een compleet Biobased Park Westpoort verrezen. Ons is gevraagd om een film te maken die een beeld geeft van vandaag en de ont-wikkelingen op het biobased park in de nabije toekomst.
In animatie verschijnt een futuristisch ogende (maar volledig volgens de realiteit opgebouwde) ontwikkeling van dit nieuwe biotech park, waar energie wordt opgeslagen, en afvalstoffen vergist tot biogas. Biogas wordt opge-waardeerd tot groengas, groengas wordt toegevoerd naar het Enexis gasnet, het wordt verkocht aan GasTerra, om vervolgens voor BioMCN als grondstof te dienen om biomethanol te maken. De halffabrikaten van Suiker Unie kunnen op het Biobased Park worden geraffineerd tot bestanddelen voor bio-afbreekbare plastics, grondstoffen voor food, pharma en papier. De restwarmte van het park kan het aangrenzende dorp Hoogkerk van warmte voorzien.