Blijvende Waarde

Video

Bekijk video

Opdracht

een documentaire over 40 jaar Gasunie

Concept

door de ogen van de kinderen


Een documentaire over veertig jaar Gasunie. Het geeft een beeld vanuit verschillende gezichtspunten; de landsgeschiedenis, de politiek, persoonlijke ervaringen van mede-werkers en in het bijzonder de her-inneringen die worden opgehaald door de kinderen van Gasunie medewerkers. Het beeld dat gaandeweg ontstaat: Gasunie is van blijvende waarde.
Gasunie is van blijvende waarde. De kinderen van Gasuniemedewerkers vertellen hoe zij zijn opgegroeid met het bedrijf. Door hun ogen en door middel van nieuwsfragmenten en oud film- materiaal ontstaat het beeld van veertig jaar blijvende waarde. Vanuit econo-misch, historisch en menselijk perspectief.