Clinsh

Video

Bekijk video

Opdracht

De binnenvaart moet schoner

Concept

Clean Inland Shipping


De scheepvaart stoot wereldwijd meer vervuiling uit dan het totale wegverkeer. Hier kan dus veel worden gewonnen! De Provincie Zuid-Holland is samen met Energy Valley de voortrekker in communicatie van een Europees project om de binnenvaart minder vervuilend te maken. Daarvoor wordt er ge├źxperimenteerd met schonere brandstoffen, schonere technieken en stroom aan de wal bij de ligplaatsen, schoner dan de eigen dieselaggregaten van de schepen. Ons werd gevraagd een film te maken met als doel de binnenvaartschippers, rederijen en havens uit te nodigen mee te doen aan het proefproject.
We zijn aan boord van een binnenvaartschip de Rijn opgevaren om een filmdocument te maken van de wereld van de binnenvaartschipper. Vakmensen met een dag- en nachtshift: twee week op en twee week af. Toegewijd aan hun schip en zeker geïnteresseerd om te innoveren en investeren in schonere techniek. Als vele schepen hiertoe overgaan is er ook weer een "level playing field". Het is een enorme operatie die tijd nodig heeft en die geleidelijk zal gaan. Maar het begin is gemaakt met project.