De Grondstoffentransitie

Video

Bekijk video

Opdracht

Biomassa is broodnodig en het wordt niet gezien

Concept

Biomassa anders bekeken


Het is verbazingwekkend hoeveel mensen - en zeker ook beslissers - het belang van biomassa nog niet inzien. Het is onmisbaar willen we de klimaatcrisis beteugelen. We hebben het hier niet over biomassa als energiebron maar over de grondstoffen die wij gebruiken in onze maakindustrie. De fabrieken die onze spullen maken zijn verantwoordelijk voor een leeuwendeel van de CO2 uitstoot omdat zij de onmisbare koolstof uit fossiele brandstoffen halen. Vroeger zeiden we: olie dat zit in bijna al onze producten. Eigenlijk bedoelen we daarmee de koolstof die we uit olie en ook kolen halen. Maar die koolstof zit ook in plantenresten boven de grond! Biomassa dus. Zorg dat iedereen dit zo snel mogelijk gaat begrijpen, zodat we kunnen omschakelen van fossiel naar plantaardig. Dit was de opdracht die de Industrietafel Noord Nederland ons gaf. Want in het noorden worden grote stappen gezet in de grondstoffentransitie.
"Alles staat in dit plan" zei Frans Alting, directeur van SBE en verantwoordelijk voor de realisering van dit grondstoffentransitieplan. "Het is alleen zo complex om dit verhaal breed te vertellen". Kun je zo'n plan, waarin een wereld aan veranderingen staat, vereenvoudigen? Tot onze verbazing bleek dat helemaal niet zo moeilijk. Want het verhaal is eigenlijk, in de grond, in essentie; eenvoudig. Zie deze animatiefilm, die hopelijk een kentering teweeg brengt in het denken over biomassa.