emmteclaboratorium.nl

Online


Opdracht

breng een lab aan de man

Concept

driehonderdzestig graden


Emmtec Laboratorium, onderdeel van Nuon, doet materiaalonderzoek voor de industrie. Het is tijd voor Emmtec om hun diensten aan een grotere klantenkring aan te bieden. Rob Versluijs, marketing-specialist voor de industrie, vroeg ons om een video en een website te maken voor het lab, later te volgen door een papieren mailing.
Als je Emmtec binnenkomt, dan valt meteen de ronde vorm van het laboratorium op. Als je het dak toch eens kon optillen en dan bovenin kon kijken, dachten wij. Dan zie je wat moois. Dus dat hebben we maar gedaan. Op dvd, op internet en over enige tijd wellicht in de brievenbus.

ook voor deze klant: