Energy Valley Works!

Drukwerk


Opdracht

laat zien hoeveel er wordt geinvesteerd

Concept

energy valley works!


In de Energy Valley regio. Maak een brochure die de statuur aangeeft van dit energiegebied. In de komende vijf jaar wordt rond de 22 miljard euro geïnves-teerd in energieprojecten in het Noor-den. Een opwindend energietijdperk; op weg naar een duurzame toekomst.
Het Noorden is the place to be als het gaat om energie. De circa dertig inves-teringsprojecten die daar nu worden uitgevoerd, staan in nauw verband met elkaar. Ze vormen een keten van energiebronnen: van gas, wind, zon, biogas, tot productie van electriciteit, tot opslag van gas en CO2, tot distributie op intelligente manier, via smart grids. Energy Valley heeft de grondstoffen voor dit alles en trekt nu ook de verwerkers aan. Dit gebied is op weg om leidend te worden in de (inter)nationale energie-distributie, op weg naar een groene toekomst.