EnTranCe brochure

Drukwerk


Opdracht

een huisstijl voor EnTranCe

Concept

de facetten van de wetenschap


EnTranCe, het living lab van Hanze Hogeschool Groningen en de Energy Academy Europe, zal de komende decennia van zich doen spreken. De huisstijl van deze nieuwe entiteit ontwikkelen we hand in hand met de vernieuwing van de huisstijl van Energy Academy Europe.
Als hoofdvorm is gekozen voor het facet. Dat is een deel van een geheel in een vorm die telkens een andere richting kiest. Datzelfde speelt zich af op de bladspiegel van de brochure. De fotografie staat in facetvorm en geeft daarmee een telkens wisselende witruimte aan de pagina. Daarmee brengen we tot uitdrukking: wij kijken naar elk onderwerp op een eigen wijze. Passend bij dat thema, dus iedere keer in een volstrekt eigen vorm.