Gasunie microsite

Internet


Opdracht

het ontstaan van Gasunie

Concept

Europa volgt Nederland


Vertel het verhaal van het ontstaan van de N.V. Nederlandse Gasunie. Vanaf de eerste vondst van aardgas in 1959 tot en met de splitsing in het nieuwe millennium. Over politiek, techniek, milieu en Europa.
De ontwikkeling van aardgaswinning, transport en verkoop in Nederland ontrolt zich in beeld en geluid. Uitgevoerd met stills in flash, oogt het als een video zonder commentaar-stem, waar teksten de markante wendingen in de geschiedenis aangeven. Naast de site ontwikkelden we een uitgebreide multimedia productie waarin de onderwerpen zijn uitgediept.