Groninger Huis

Illustratie

Bekijk illustratie

Opdracht

Zien doet geloven

Concept

Aansluiting bij het zonnepark


Groninger Huis is een plattelandscorporatie met een uitgestrekt werkgebied. Gedreven als het gaat om duurzaamheid en dorpsvernieuwing. Men wil aansluiting op het verderop gelegen zonnepark, alleen de Nederlandse Autoriteit Wonen vindt de afstand tot het zonnepark te groot om hieraan de postcoderoos regeling te koppelen. Het Groninger Huis vroeg ons om de "afstanden" op het Groninger land visueel inzichtelijk te maken.
Een illustratieve manier om het fenomeen lintdorp uit te leggen aan de politiek. Hier zijn de afstanden van huis tot boerderij binnen een dorp soms wel vijf kilometer. De uitgestrektheid van het landschap betekent dat dit woongebied groene energie moet inzetten over een langere afstand dan men in het randstedelijke gewend is.