Grunneger Power communicatie

Strategie & concept


Opdracht

Haal je energie uit Groningen

Concept

Een groene buur


Grunneger Power is de belofte van het Noorden. Schone hernieuwbare energie die lokaal wordt opgewekt waarbij de winst die deze coƶperatie maakt wordt gebruikt voor nieuwe duurzame lokale projecten! Wie wil dat niet in deze tijd? We zijn er trots op dat we dit initiatief mogen ondersteunen. We ontwikkelden de communicatiestrategie, een nieuwe huisstijl en vooral het communicatieconcept: Een goede buur...
Grunnegers helpen elkaar met duurzame energie. Op het tegeltje staat: beter een groene buur dan een grijze vriend... Tevreden Groningers delen een zogenaamd burenkaartje uit in hun straat. Waarmee hun stadsgenoten worden uitgenodigd om mee te doen met de groeiende beweging van schone, lokaal opgewekte, eerlijke energie. Daar hebben Groningers wel wat mee.