Het Bernoulli Laboratorium

Video


Opdracht

meten is nog lang niet weten

Concept

hoe lang is eigenlijk een centimeter?


Het Bernoulli Laboratorium is één van de plekken in de wereld waar wordt gemeten en gecallibreerd tot op het kleinst mogelijke niveau. Gasunie gebruikt haar lab om de exacte doorvoer van gasleidingen te bepalen. Op basis hiervan wordt de gaslevering bepaald en afgerekend. En dat mag geen cent teveel zijn. De film wordt vertoond op internationale congressen en beurzen.
En hoe lang duurt een seconde? We weten dat het 9,192 billioen perioden neemt van een atoom cesium resonator. Kijk, dan praten we exact. Om dat te kunnen bepalen heb je wel wat andere instrumenten nodig dan de microscoop bij u thuis. Einstein is prominent aanwezig in zoiets relatiefs als de exacte meetkunst.