Het verhaal van voedsel

Video

Bekijk video

Opdracht

Het verhaal van voedsel

Concept

Vanuit het theater


De gemeente Groningen vroeg ons om in een film de rol van voedsel duidelijk te maken. Voedsel staat aan de basis van alles. Daarmee raakt het aan elk onderwerp van de samenleving: gezondheid, arbeid, milieu, energie, armoede, veiligheid, leefbaarheid. Dat is ook meteen het probleem: omdat het van iedereen is neemt niemand het onderwerp in eigendom. Er is geen ministerie van voedsel en geen wethouder of gedeputeerde die het op zijn kaartje heeft staan. Wij willen ervoor zorgen dat dit onderwerp bij eenieder “op tafel “ komt en iedereen uitnodigen om zijn/ haar rol hierin te nemen.
Omdat het verhaal van voedsel zich afspeelt op vele "tonelen": lokaal, europees en mondiaal, besloten we om het verhaal van voedsel op het theatertoneel te situeren. Om het verhaal te brengen vroegen we de Groningse theaterpersoonlijkheid Arno van der Heyden en de Engelse versie wordt vertolkt door Tom Wilcox.