Iedereen is anders

Video

Bekijk video

Opdracht

Stop discriminatie van homoseksualiteit

Concept

Anders? Maar iedereen is anders!


Om de toenemende intolerantie tegen- over homoseksuelen tegen te gaan kreeg de Gemeente Groningen (net als veertien andere grote steden) opdracht van minister Plasterk om een campagne op te zetten met als doel om de accep-tatie van homoseksualiteit te vergroten. Vraag aan ons: maak een film.
Iedereen is anders. En in Groningen is ruimte voor iedereen... Een film die over zuivere getallen gaat. Wist je wel dat één op de tien mensen homoseksueel is? Kijk maar eens om je heen. Op je werk, in de klas, in het café... En één op de drie mensen draagt een bril. Ook dat is voor een deel genetisch bepaald. En één op de tien mensen is linkshandig. En ook daar is niets geks aan. Want iedereen is anders. En in Groningen is ruimte voor iedereen...