Innovatie in de praktijk

Video

Bekijk video

Opdracht

Het noorden innoveert

Concept

Animatie en live action


Hanzehogeschool Groningen vroeg ons om een film te maken over de gezamenlijke route die wordt bewandeld naar innovatie in de drie noordelijke provincies. Zij hebben een gezamenlijke innovatieagenda gemaakt tot 2020. Daarin werken bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen met elkaar aan innovaties op de gebieden die belangrijk voor de samenleving en waarin het noorden excelleert.
Een animatie laat zien hoe samenwerking groeit en hoe partijen elkaar weten te vinden op het terrein van energie, voeding, gezond ouder worden en entrepreneurship. En natuurlijk vinden hier veel ontwikkelingen plaats op het gebied van aardbevings-bestendig bouwen. In live action verschijnen de inspirerende innovatie voorbeelden.