LNG Pilots

Video

Bekijk video

Opdracht

Internationale samenwerking in schoon wegverkeer

Concept

Nieuwe oplossingen voor de vervoerssector


In de komende jaren zal in het wegtransport en de binnenvaart de uitstoot van fijnstof, zwavel en stikstof toenemen in plaats van afnemen. Om hier op korte termijn iets aan te doen hebben Noordrijn- Westfalen, Nedersaksen en Nederland een INTERREG project uitgevoerd om zo snel mogelijk een schonere brandstof in gebruik te kunnen nemen voor het vrachtvervoer. LNG oftewel Liquefied Natural Gas is veel schoner dan diesel of stookolie en een alternatief dat de overgang naar emissieloos vervoer kan vormen. New Energy Coalition vroeg ons om een video te maken over dit project met haar 41 consortiumpartners en tientallen deelprojecten. Projectnaam: LNG Pilots.
De video geeft een beeld van de ontwikkelingen bij de eenenveertig Duitse en Nederlandse consortiumpartners. Zij werken samen in deelprojecten onderzoek, ontwikkeling en bouw van nieuwe technieken en faciliteiten voor een schonere vervoerssector.