MJD is in de buurt

Drukwerk


Opdracht

leg uit waarom we veranderen

Concept

zelf en samen


Welzijnsorganisatie MJD neemt actief deel in de huidige ontwikkeling van Welzijn Nieuwe Stijl. Voor de eigen medewerkers gaat er veel veranderen in hun manier van werken. Om dit proces te begeleiden hebben we een boekje willen maken dat speciaal voor hen is bedoeld. Waarin zij zelf vertellen over hun nieuwe rol en MJD vertelt hoe de organisatie met de nieuwe professional omgaat.
Het is een boekje geworden in de vorm van een harmonica. Het verhaal van Zelf (meer eigen verantwoordelijkheid en werken vanuit de eigen kracht van de bewoners) loopt door in de andere kant van de harmonica: Samen ( de samen-werkingen die je aangaat en de manier waarop de organisatie je ondersteunt).