Morgenland website

Online

Bekijk website

Opdracht

Gratis energietransitie-les voor iedereen

Concept

Morgenland zorgt voor bewustzijn


Deze website is gemaakt om de energietransitie uit te leggen aan alle inwoners van Nederland. In het Nederlands en het Engels. Als ingang hebben we gekozen voor het onderwijs. Je vindt hier film én bijbehorende les voor elk type onderwijs. Met een lesbrief en achtergrondinformatie voor de docent. Film en les bestrijken één lesuur, of meer als klas en docent dat willen. Het is hier gratis te vinden voor de basisschool vanaf groep 6, vmbo, mbo, hbo, universiteit, post- doc en/of een workshop voor professionals en organisaties. Daarmee kan elke inwoner van Nederland een complete indruk krijgen van de energietransitie waar wij nu allemaal deel van uitmaken.
Ons belangrijkste streven met deze productie: bewustzijn creëren bij de inwoners van ons land over de energietransitie waar we nu middenin zitten. Op deze site zie je in film én les wat Nederland op energiegebied allemaal doet om klimaatverandering te stoppen en hoe jij van jouw kant kunt meedoen aan een schonere wereld.

ook voor deze klant: