Passend onderwijs

Video

Bekijk video

Opdracht

Passend onderwijs in Friesland

Concept

Het andere eendje in de bijt


Er wordt veel gediscussieerd over passend onderwijs (elk kind kan op de basisschool onderwijs krijgen dat bij hem/haar past). Als je als ouder in de medezeggenschapsraad van de basisschool zit, wat kun jij dan doen om te zorgen dat passend onderwijs goed wordt geregeld op jouw school? In Friesland werd hier een webinar over georganiseerd en de organisatie vroeg ons om er een aansprekende productie van te maken.
Ze heet Mimi, dit vreemde vogeltje en ze nodigt MR- en GMR leden persoonlijk uit voor dit belangrijke webinar. Het aanstekelijke filmpje, de mailingcampagne, het interactieve webinar en de terugkijk-webpagina als gezamenlijk resultaat bleken zeer succesvol. Het was ook erg leuk om dit te maken samen met de gedreven mensen van de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland.