Rode Kruis EHBO

Video

Bekijk video

Opdracht

nederland zelfredzamer maken

Concept

eerste hulp kan ik zelf


In ons land kan slechts 4 procent van de mensen een ander helpen met eerste hulp bij een ongeluk. In de landen om ons heen als Duitsland en Noorwegen krijgt iedereen EHBO als onderdeel van het rijbewijs, dus ligt dat op 80 procent. Het zou bij je basis-opvoeding moeten horen vindt het Nederlandse Rode Kruis. Helemaal omdat in de provincies vele voorzieningen wegtrekken. Je bent dus aangewezen op elkaar als er iets ergs gebeurt. Onze opdracht: maak een film die mensen beweegt om een EHBO cursus te volgen.
In deze film laten mensen uit verschil-lende delen van de samenleving zien waarom zij hebben gekozen voor een EHBO cursus. Een sportclub waar veel ongelukken kunnen voorkomen; een supermarkt met veel medewerkers vele klanten over de vloer; een school die het opneemt in hun lespakket; een moeder die binnenkort haar tweede baby verwacht.