syark.nl

Online


Opdracht

zet dit bureau in de vrije ruimte

Concept

ruimtelijk inzicht


Was de opdracht van Yellie Alkema, eigenaar van een "lenig en slank" bureau voor gebiedsontwikkeling. De site moet een diepte- en breedtebeeld geven van de diensten en de portfolio van SYARK.
Gemaakt en bedoeld voor professionals in de ruimtelijke ordening en gebieds-ontwikkeling, maar zo ziet het er niet uit. Het is een toegankelijke en aantrek-kelijke site geworden, met veel ruimte en zuurstof. Ruimtelijke en duurzame kwaliteit.