Vesting Bourtange

Video

Bekijk video

Opdracht

een documentaire over een vesting

Concept

van secreten en gepikeerde soldaten


Gevestigd door Willem Van Oranje in de tachtigjarige oorlog. De vesting vroeg ons een videoprogramma te maken dat wordt vertoond tijdens de rondgang door de Vesting. In Nederlands, Engels en Duitse versie. Het geeft inzicht in de functie van de Vesting Bourtange door de eeuwen heen en laat zien hoe de Vesting in de jaren zeventig van de vorige eeuw weer tot leven is gebracht.
De documentaire bestaat geheel uit foto's, tekeningen en schetsen uit de archieven van de Provincie Groningen. Speciale aandacht is er voor het natuurgebied in de directe omgeving van de Vesting, beheerd door Het Groninger Landschap, mede opdrachtgever van de film.