Workwise reclassering

Video

Bekijk video

Opdracht

jongeren reintegreren in de maatschappij

Concept

een gedramatiseerde documentaire


Reintegratie van jongeren die door een straf of maatregel in een justitiele jeugdinrichting verblijven is vaak een moeizaam proces. Work-Wise Nederland heeft daarom een programma ontwikkeld waarbij alle hulpverleners en instanties samen- werken volgens een werkwijze. Niet de instanties maar de jongeren staan daarbij centraal. In deze video volgen we een jongere op zijn pad terug naar de maatschappij.
Een acteur speelde de jongere. Gefilmd op verschillende locaties: een jeugd- inrichting, een appartement en een restaurant. We pasten animatie toe om de stappen en de benadering van het programma te benadrukken. De video behandelt het reïntegratieprogramma van Workwise.